I + D + I

I + D + I

Investigació, desenvolupament i innovació. Aquest és el factor decisiu de present i de futur. Malgrat que sovint es vincula al sector secundari, des del primari podem fer moltes aportacions en aquesta línia. Biolupulus fem una clara aposta per la innovació que concretem en els projectes que podreu conèixer a continuació.

L’element comú a tots els projectes és la protecció del medi natural. Participem activament en la conservació d’espècies de fauna i flora silvestres del nostre entorn, algunes d’aquestes en estat crític de preservació, amb l’objectiu real de preservar el medi.